Sibbarps Skans

minnessten_skansen skansen_reservat Snapphanestaty 160910 1 staffshultsgard_detalj

Bed & Balance Skansen Osby ligger söder om Osby mellan Osbysjön
och Helge å, vid Naturreservatet Skansen.

Skansen är en historisk plats.
En minnesten har rests till minne av den grymma striden vid Sibbarp 1657,
då göingarnas befälhavare Knud Ulfeldt stupade.
Monumenten står nära vårt hus.

Uppe på den höga, bokskogsklädda bergklacken med brant norrsida ligger resterna av en förskansning med anor ända sedan 1100-talet. Läget nära den forna riksgränsen mellan Sverige och Danmark var strategiskt.

Ta tillfället i akt att ströva omkring lite i den här skogen.
Vid Helge å finns ibland lösgående får. Om du har tur, träffar du kanske på ett rådjur också!

Vi fick även vår egen Snapphane i skogen. En underbar skulptur gjord av trä av Sven Inger Johansson, en riktig Osbyprofil. Han är känd för sin vackra konst inte minst för Apan Göran och Kaninen Eva som står sida vid sida på Prästängen vid Osbysjöns strandkant. Statyn på Skansen avtäcktes i samband med att Hembygdgårdsföreningen fyllde hela 80 åren! Det var en vacker solig höstdag i september 2016. Och från och med då går det att hälsa på den här spännande Snapphanen.

 
.

Bed & Balance Skansen
Sibbarp 3393 | 283 91 Osby | Sweden | +46(0)479-128 02 | francis@bbskansen.se