Vad innebär Megine-metoden®?

Naturterapi

Megine kommer från ett fornnordiskt ord för livskraft. Vi behöver denna kraft för att kunna leva vårt liv helt och fullt, för att må bra och ha en god hälsa.

Vi måste också fylla på mer kraft än vi förbrukar annars blir den svag och otillräcklig. Detta kan visa sig genom ett sämre immunförsvar, trötthet och ohälsa. Livskraft och energi får vi naturligt genom olika källor, exempelvis bra föda, tillräckligt med vila, goda kärleksfyllda relationer och naturens egna krafter. Livets kraft verkar överallt, i oss och runt oss.

Megine-metoden® används för att stärka och balansera denna kraft och ge en ökad möjlighet för helande och hälsa.

Holistisk grund

Megine-metoden® har en helhetssyn som berör flera dimensioner hos människan. Inom de naturmedicinska helande metoderna finns vissheten om att kropp, själ och ande är ett. Allt är Ett och Ett är Allt.

HälsopusselHälsopussel

Med Megine-metoden® lägger vi därför ett hälsopussel. Det är oftast flera orsaker inblandade då en längre tids ohälsa uppstår. T.ex. smärta, migrän, utbrändhet, ryggproblem, fertilitetsproblem, matsmältningsbesvär m.m. Det naturmedicinska arbetet är som ett detektivarbete att finna dessa orsaker. Här är det också viktigt att enligt naturmedicinska principer undervisa och ge råd om livsstrategier för en bättre hälsa.

Vi tar med fyra av livets stora pusselbitar, den fysiska, känslomässiga, mentala och andliga. 
Med Meginemetoden® kan vi stärka kroppens och individens egen självläkande förmåga.

alt Läs mer om Megine-metoden® och naturläkekraft » (3.18 MB)

 

« Tillbaka till Naturterapi

 
.

Bed & Balance Skansen
Sibbarp 3393 | 283 91 Osby | Sweden | +46(0)479-128 02 | francis@bbskansen.se